Miguel Uclés portavoz de los bomberos de Vigo valora la sentencia Tribunal Superior de justicia de Galicia

|

Comité de folga CIG-CUT( VIGO SEN BOMBEIROS) : Recibimos a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, o cal ratifica plenamente a anterior sentenza xulgado n1 do contecioso administrativo de Vigo que declara nulo de pleno dereito a imposición das gardas extraordinarias imposta por decreto da Concelleira de seguridade do Concello de Vigo . Levamos mais de ano e medio nunha situación que nos impón un sobresforzo inhuman,e que anulou Dereitos fundamentáis e manten e grave risco a saude dos traballadores. De forma inminente solicitaremos a execucion provisional da sentenza , tamen presentaremos QUERELLA CRIMINAL contra o concello de Vigo por presunto delito de prevaricación por entender que a sabendas por parte da Concelleira de Seguridade, xefe de área de seguridade e o oficial xefe do servizo dé bombeiros, mantendo no tempo unhas medidas en contra da saude dos traballadores e a seguridade da cidadania de Vigo. Miguel Uclés portavoz .
Comentarios