Ecoloxistas en Acción sinala que a Comisión Europea recoñece os efectos prexudiciais de utilizar a Calzoa como espazo para cans

|


  • Ecoloxistas en Acción sinala que na resposta da Comisión Europea conclúe que "a información adicional, presentada xunto coa petición, pon de manifesto os riscos e os efectos que a presenza de cans soltos na praia pode ter sobre as aves e a nutria, e que as autoridades do Estado membro deben velar porque as repercusións da designación de A Calzoa como praia para cans e as actividades relacionadas co seu mantemento autorízanse e realízanse de conformidade co establecido nas directivas sobre hábitats e aves”.
  • Esta resposta da Comisión Europea ven motivada pola petición número 0405/2020 realizada ao parlamento europeo solicitando amparo pola ameaza que supón para o ecosistema da praia da Calzoa en Vigo ser designada como espazo de esparexamento canino polo concello desta cidade no ano 2018.

ATT00009A Calzoa atópase nunha contorna de gran riqueza ecolóxica do litoral vigués, constituindo parte integrante da maior zona húmida deste municipio. Nesta praia desemboca o río Lagares formando un estuario (A Foz) polo que se atopa inmediatamente conectada á marisma da Xunqueira. Así pois, trátase dunha área esencial para a conservación non só de especies estrictamente costeiras, senón tamén outras moitas que utilizan ambos espazos, praia e marisma, como zona de descanso e alimentación.

Mediante unha modificación da Ordenanza municipal de protección e tenza de animais, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, permitiu a presenza de cans de compañía nesta praia durante todo o ano, en detrimento da poboación de aves acuáticas, arriscando a conservación da lontra e danando gravemente o ecosistema dunar existente no devandito areal.

A Calzoa está situada na área de amortiguación da Zona de Especial Protección para Aves Rías Baixas de Galicia, polo que "calquera plan ou proxecto que poida afectar de xeito significativo a un espazo Natura 2000 debe ser sometido a unha adecuada avaliación e só será autorizado despois de asegurarse de que non causará danos á integridade do lugar en cuestión, tendo en conta os obxectivos de conservación do devandito lugar”.

De conformidade co artigo 5 da Directiva sobre aves, as autoridades dos Estados membros deben tomar as medidas necesarias para establecer un réxime xeral de protección de todas as especies de aves que prohiba, en particular, matalas ou capturalas e perturbalas de forma intencionada, en particular durante o período de reprodución e de crianza.

En canto á londra (Lutra  lutra), de conformidade co artigo 12 da Directiva sobre Hábitats, os Estados membros deben tomar as medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigorosa das especies de animais que figuran na letra a) do Anexo IV-como é o caso deste mamífero- nas súas áreas de distribución natural, prohibindo, entre outras cousas: calquera forma de captura ou sacrificio deliberados de especímenes na natureza; a perturbación deliberada das especies; a deterioro ou destrución dos lugares de reprodución ou das zonas de descanso.

Esta petición á comisión europea está apoiada por 50 colectivos e asociacións de defensa da natureza, así como por destacados membros da comunidade científica, e ten como obxectivo esixir ás administracións responsables, aténdose ás evidencias e á lexislación vixente, a conservación do ecosistema da Calzoa e devolver este patrimonio natural á súa condición de ben común para a cidadanía.

Comentarios