La justicia vuelve avalar la cofinanciación de las escuelas infantiles y centros de día del consorcio en Vigo y Marta Fernández-Tapias, reclama al Gobierno local que deje de presentar recursos “sin perspectiva de éxito

|

  • Desestima o recurso presentado polo Concello de Vigo contra as liquidacións do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar correspondentes á primeira metade do curso 2019-2020 nas escolas infantís da rúa Palencia e Valadares
  •  A delegada territorial da Xunta, Marta Fernández-Tapias, reclama ao Goberno local que deixe de presentar recursos “sen perspectiva de éxito” e que están a impedir que 200 familias se beneficien da gratuidade vixente para segundos fillos e sucesivos
  •  Apoia que se trata dun servizo de carácter social non educativo, cuxa xestión asumiu o organismo autonómico a instancias do propio ente local asumindo o confinanciamentoO Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de dar a razón á Xunta na que supón a quinta sentenza favorable ao modelo de cofinanciamento das escolas infantís e centros de día en Vigo dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Este fallo avala, unha vez máis, a fórmula de cooperación en vigor e desestima o último recurso contencioso-administrativo presentado polo Concello vigués contra as liquidacións do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar correspondentes á primeira metade do curso 2019-2020 nas escolas infantís de Valadares e da rúa Palencia.

Unha nova sentenza que, en opinión da delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, deixa en evidencia as pretensións do alcalde vigués de desentenderse dun servizo social básico, privando a día de hoxe a 200 familias viguesas de beneficiarse da gratuidade de 0 a 3 anos que ofrece o Goberno galego para segundos fillos e sucesivos nas escolas infantís.

“Cinco sentenzas en contra parecen suficientes para que a Administración Local deixe de presentar recursos sen perspectivas éxito e asuma as súas competencias na materia”, indicou a representante autonómica. Neste contexto, convidou ao alcalde a regularizar canto antes o pago pendente ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para que unhas 400 familias podan o ano que vén acollerse a esta medida que se estenderá desde o primeiro fillo.

Cooperación entre administracións

Segundo recolle o alto tribunal, as liquidacións xiradas polo ente autonómico non incorren nas causas de nulidade alegadas polo Concello de Vigo, “toda vez que se trata de asumir o financiamento duns servizos atribuídos pola lexislación autonómica aos entes locais e para cuxa prestación optouse por fórmulas de cooperación” entre administracións.

A resolución sinala que se trata dun servizo de carácter social, en ningún caso educativo como argumenta o Concello de Vigo no seu recurso, cuxa xestión asumiu o Consorcio a instancias da propia Administración local. Segundo indica, “en Galicia a atribución aos municipios da prestación dos servizos sociais resulta clara”.

O TSXG rexeita tamén que se infrinxa a normativa estatal de réxime local sobre distribución de competencias e a normativa autonómica sectorial reguladora dos servizos sociais, segundo expón o Concello vigués no seu recurso. Esta negativa apóiase en sentenzas do Tribunal Constitucional que

deixan claro que “debe excluírse a interpretación de que os municipios solo poden obter competencias propias nas materias enumeradas na Lei de Bases de Réxime Local [...], pois semellante prohibición, indiscriminada e xeral, sería manifestamente invasiva das competencias das comunidades autónomas”.

Cómpre lembrar que o modelo de financiamento do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está vixente desde o ano 2017, foi avalado pola Federación Galega de Municipios e Provincias, e é de aplicación en todos os concellos que o integran.

Comentarios